Chính sách bảo hành chó con:

1. Thời hạn bảo hành: 

 • 15 ngày sau ngày giao nhận chó con.

2. Danh mục các bệnh được bảo hành:

 • Bảo hành được áp dụng với danh sách 7 bệnh phổ biến trong 2 mũi tiêm phòng đầu tiên: Carre, Parvo Virus, Viêm gan truyền nhiễm, Ho cũi chó, Phó cúm, Leptospira, Coronavirus.
 • *Miễn trừ trách nhiệm bảo hành với các bệnh và triệu chứng sau:
  • Các triệu chứng do sốc trong quá trình vận chuyển do khách hàng tự thực hiện phương án vận chuyển.
  • Khả năng sinh sản của chó con cái và khả năng phối giống của chó con đực.

3. Điều kiện bảo hành:

 • Chó con trong thời hạn bảo hành.
 • Khách hàng mua hàng với mức giá niêm yết tại thời điểm bán.
 • Khách hàng cung cấp hình ảnh/clip về chuồng, nơi nuôi chó con và tình hình sức khoẻ của chó con trong 3 ngày đầu tiên kể từ ngày đón.
 • Khách hàng tuân thủ hướng dẫn chăm sóc chó con được gửi kèm bằng văn bản trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Trong trường hợp chó con bị bệnh, khách hàng con phải cung cấp đầy đủ que test và clip test bệnh do bác sĩ chẩn đoán tại phòng khám.

4. Quy trình bảo hành:

 • Bước 1: Thông báo trực tiếp cho trại khi chó con gặp vấn để về sức khoẻ và có những biểu hiện bất thường trong vòng 24h để có những biện pháp xử lý kịp thời.
 • Bước 2: Chủ chó con xuất trình hồ sơ, sổ tiêm có đầy đủ dấu và chữ ký của Rottweiler.vn để nhân viên đối chiếu và áp dụng chế độ bảo hành.
 • Bước 3: Điều trị chó con theo chỉ dẫn của nhân viên phụ trách.

5. Giới hạn ngân sách bảo hành trong một số trường hợp thường gặp:

 • Đối với bệnh Parvo:

Trường hợp tử vong, chúng tôi sẽ đền một bé chó con khác và không thanh toán tiền viện phí

Trường hợp chó con khỏi bệnh, chúng tôi sẽ thanh toán tiền viện phí 10 ngày và không quá 1.500.000 VNĐ, việc chi trả sẽ được tiến hành trong thời gian không quá 2 tuần kể từ ngày có quyết định bảo hành.

 • Đối với bệnh Carre: Tiêm nhân đạo và đền một bé chó con khác trong thời gian không quá 3 tháng kể từ ngày thực hiện chính sách bảo hành.
 • Đối với các bệnh còn lại theo thỏa thuận giữa Rottweiler.vn và khách hàng.

6. Từ chối bảo hành:

 • Trong trường hợp chủ chó con không cung cấp đầy đủ clip và que test bệnh từ phòng khám chứng minh chó con bị nhiễm bệnh.
 • Chủ chó con nuôi chó con trong cùng khu vực của chó con khác bị bệnh và đã tử vong trong vòng 1 tháng trở về trước kể từ ngày đón chó con.

Cam kết bảo hành nhằm đảm bảo chó con xuất xứ từ trại không mang mầm bệnh, chó con là sản phẩm sinh học nhạy cảm với các yếu tố môi trường nên rất mong nhận được sự thông cảm nếu chính sách này chưa làm thỏa mãn mong muốn của quý khách. Xin chân thành cảm ơn!